Disclaimer

 

Kansa B.V. is inschreven in de Kamer van Koophandel te Venlo, nummer: 14097718.

 

Aan de samenstelling en inhoud van deze website wordt de uiterste zorg besteed. Desalniettemin aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. Er kunnen geen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website.

Copyright 2021. Alle rechten voorbehouden. Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze site mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, elektronisch danwel mechanisch (inclusief fotokopieën, telefax berichten), of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Vraag?

We zijn er VOOR U

Wilt u iets weten?

Neem vrijblijvend contact met ons op, we staan u graag te woord.